[CAT] Disseny del projecte #2 Gener - Repte6by6

Resum de la primera setmana amb el nou projecte del Repte 6by6. Força més ambiciós i complex que l'anterior requereix una bona definició de funcionalitats i escollir la millor tecnologia i arquitectura a fer servir.

This article is not yet translated to english

Avís: aquest serà un article bastant tècnic en alguns dels seus punts.

Segon més del repte i per tant segon projecte a iniciar. En aquest cas durant el desembre només vaig compartir una de les idees que tenia. El motiu és que de seguida vaig veure clar quin havia de ser el projecte que tirés endavant, així que tenia poc sentit "gastar" idees que sabia tenien poques possibilitats.

La idea que vaig compartir va ser aquesta:

#Idea 3 - La Brava

Tripadvisor temàtic d'una de les tapes més típiques i tòpiques dels bars d'arreu. Valora, comenta, puntua i descobreix els millors locals on gaudir d'unes bones braves.

Com deia tot i que aquest em sembla un concepte interessant el que duré a terme serà el següent...

PASTANAGAPP - La Pastanaga del Rei

He decidit apostar per aquest projecte principalment per l'impacte que pot tenir, l'any passat varen participar unes 400 persones del joc de la Pastanaga del Rei. L'altre motiu és perquè les funcionalitats que requereix em fan sortir de la meva zona de confort, que sempre és una bona forma d'aprenentatge, i també perquè hauré de testejar noves eines i tecnologies que fins ara no he utilitzat.

NOTA (per aquells que no sabeu de què parlo.)

La Pastanaga del Rei és una versió del clàssic joc de l'assassí (de la pastanaga) que es juga a Vilanova durant la setmana de Carnaval. Podeu consultar més informació aquí i aquí.

📝 Funcionalitats

L'objectiu per aquesta primera versió és que pugui tenir totes aquestes funcionalitats, amb dos bonus track inclosos:

 • Tots els jugadors tindran un usuari amb el qual podran accedir a l'aplicació.
 • Els usuaris podran consultar la informació relativa a la seva partida com per exemple les dades de la següent víctima (les mateixes que tindran al clauer que es reparteix) o la llista completa de víctimes aconseguides fins aquell moment.
 • A través de l'aplicació víctima i botxí podran validar que l'eliminació és correcte i traspassar-se la informació sobre la següent víctima. Aquesta funcionalitat ajudarà a resoldre una de les problemàtiques principals dels últims anys que apareixia quan la víctima no duia a sobre el clauer que havia d'entregar a la persona que l'havia eliminat.
 • En un apartat es mostrarà de forma oberta la informació general del joc com per exemple el temps restant, nombre total de víctimes, víctimes diàries, etc.
 • L'aplicació ha d'estar dissenyada amb una òptica mobile first i desenvolupada per a ser una PWA que permeti instal·lar-la en dispositius mòbils compatibles i actuar així com una app nativa més.

BONUS TRACK

 • Si els terminis ho permeten, ha de permetre gestionar les inscripcions al joc i l'assignació inicial de les víctimes.
 • L'aplicació permetrà rebre notificacions al mòbil de diferents esdeveniments importants per al joc: inici de la partida, el teu assassí vol validar l'eliminació, queden X hores per a finalitzar el joc, etc.

🧰 Arquitectura & TechStack

Aquest projecte recull les bases assentades pel projecte del mes passat i les amplia fins a convertir-se, de facto, en un projecte full stack. La lògica del back end serà molt més complexa i moltes de les funcionalitats estaran implementades en el servidor. Destacaré especialment aquelles tecnologies noves.

Per a facilitar-ne el desenvolupament continuaré amb l'arquitectura JAMStack utilitzant Gatsby per a la part del client i eines SASS juntament amb les seves APIs per a la lògica del servidor.

Les tecnologies i eines utilitzades en el front end:

 • Gatsby i els seus plugins garanteixen un entorn de desenvolupament òptim.
 • La llibreria React gestionarà la part visual de l'aplicació.
 • El client d'Apollo i els seus components faran totes les crides al servidor GraphQL.
 • Amb la llibreria de components Material-ui aconseguiré un aspecte modern.
 • NOU: Faré servir el toolkit en javascript de Auth0 per interactuar amb el servei d'identitat.
 • NOU: La llibreria de Firebase per al navegador permetrà implementar el sistema de notificacions.

El back end estarà format per dos serveis externs que proporcionaran les funcionalitats d'identitat i notificacions, així com diverses lambda functions que implementaran la lògica necessària continuant amb la filosofia serverless.

Les tecnologies i eines utilitzades en el back end:

 • El servidor GraphQL amb qui parlarà el client estarà implementat amb Hasura GraphQL Engine
 • La lleugeresa d'Hasura ens permetrà allotjar-lo en els containers Heroku Dynos de forma gratuïta.
 • Tota la informació es guardarà a la base de dades Heroku Postgres
 • L'aplicació web estarà allotjada al CDN de Netlify que també gestionarà el CD (Continous Deploy) des del repositori de Github.
 • NOU: Tota la lògica de servidor estarà distribuïda en diferents lambda functions implementades a través del servei de Netlify functions.
 • NOU: Faré ús dels event triggers de Hasura per executar les funcions a partir de canvis a la base de dades.
 • NOU: El servei d'identitat el proveirà Auth0.
 • NOU: Les notificacions faran servir el servei de Firebase Cloud Messaging.

🖍️ Disseny

Tot i que limitades, les funcionalitats d'aquesta primera versió són força ambicioses de manera que el disseny de l'app haurà de conjugar bastants elements. Igual que amb el projecte del mes passat faré ús de Material Design implementat a través de Material-UI per a facilitar-me la feina sobretot tenint en compte que el meu fort no és el disseny visual.

A continuació podeu veure alguns dels mockups que he preparat de les diferents parts de l'aplicació per a fer-vos una idea de quin aspecte tindrà (en la versió final segurament canviaran coses).

6by6january generalview

6by6january playerview

6by6january validatekill

6by6january killtoconfirm

Tags

6by6JAMStackProjectesCarnaval
My profile picture

Oriol Castro

A self-taught front-end developer and a technology enthusiast from Barcelona.
Prev post
Made with in Vilanova i la Geltrú.
using Gatsby and React, styled with Theme UI and delivered by Netlify.