[CAT] Disseny del projecte #1 Desembre - Repte6by6

Resum de les dues primeres setmanes de feina en el projecte d'aquest mes del Repte 6by6. Definir les funcionalitats que tindrà l'aplicació, escollir la tecnologia a fer servir i la seva arquitectura, i finalment dissenyar les diferents parts que veuran els usuaris.

This article is not yet translated to english

Avís: aquest serà un article bastant tècnic en alguns dels seus punts.

Durant el mes de novembre vaig iniciar el repte 6by6 on em proposava dissenyar, desenvolupar i publicar un projecte web cada mes durant els següents 6 mesos. (+info). Per tal de decidir quin projecte portava a la pràctica, compartiria a les xarxes socials i amb el meu entorn les diferents idees. Això em serviria per captar el seu possible impacte, rebre propostes de millora, o comentaris que m'ajudessin a donar-li forma.

Per al projecte del mes de desembre tenia aquestes dues idees:

#Idea 1 - VilaNyap

Espai web on els ciutadans a través de geolocalització i de forma anònima poden indicar on hi ha un nyap (inicialment una rajola que balla). La web mostra un mapa de la ciutat amb els punts introduïts per la gent.

#Idea 2 - Jumbocall

Aplicació web que permet als visitants d'un esdeveniment (fira, concert, conferència, etc) pujar imatges des del seu mòbil afegint un comentari i sense necessitat de registrar-se. Aquestes imatges es recopilen i es mostren en una pàgina que es pot projectar o mostrar en pantalles. En finalitzar l'esdeveniment totes les imatges són destruïdes.

Totes dues van tenir molt bona acollida i vaig rebre forces propostes. Amb tots els comentaris rebuts i analitzant els requeriments i coneixements tècnics necessaris per a fer-les realitat, finalment he decidit que el projecte del mes de desembre serà...

JUMBOCALL

He decidit apostar per aquesta idea principalment perquè crec que de les dues és la que està més al meu abast amb els coneixements que ara mateix tinc, i també perquè tindrà, si tot surt bé, aplicació real a principis de gener.

Funcionalitats

A partir de la idea original i recollint algunes de les propostes rebudes, la primera versió tindrà les seguents funcionalitats:

 • L'usuari pot fer una foto amb el seu mòbil directament des de l'aplicació web, afegir un missatge i publicar-la.
 • L'aplicació no requereix donar-se d'alta en cap servei.
 • Tot es realitza a través d'una aplicació web progressiva (PWA), de forma que els organitzadors de l'esdeveniment només han de compartir un enllaç entre els participants.
 • Les publicacions es mostren de forma pública i anònima en forma de passi de diapositives facilitant-ne la projecció en gran format.
 • Els organitzadors de l'esdeveniment tenen accés a un panell d'administració.
 • En aquest panell poden eliminar publicacions que tinguin un contingut no adequat.
 • També poden bloquejar totes les publicacions d'un usuari fent que qualsevol imatge pujada des d'aquell dispositiu no aparegui en pantalla.
 • Un cop finalitza l'esdeveniment totes les publicacions són destruïdes i l'enllaç deixa de funcionar.

Arquitectura

La primera cosa a fer un cop clares les funcionalitats inicials és definir quina serà l'arquitectura i les eines que em cal utilitzar.

Una part important dels projectes que he desenvolupat els últims mesos han estat creats amb Gatsbyjs. Gatsby ens proveeix d'un framework que permet crear de forma ràpida experiències web i aplicacions fent ús de les tecnologies més modernes. La part amb la que els usuaris interactuen, el front-end, d'aquestes experiències està escrita amb React i fa servir GraphQL per a recopilar el contingut des de diferents serveis (+info). Gatsby compila els projectes en una sèrie d'arxius estàtics (HTML, CSS i JS) després d'aplicar multiples optimitzacions sobre el codi. El resultat és una web estàtica que es pot publicar a qualsevol proveïdor d'allotjament a un baix cost, fins i tot de forma gratuita.

Aquest projecte estarà basat doncs en el stack i arquitectura web conegut com a JAMStack.

Les tecnologies i eines utilitzades en el front-end:

 • Gatsby i els seus plugins ens garanteixen un entorn de desenvolupament òptim.
 • La llibreria React gestionarà la part visual de l'aplicació.
 • El client d'Apollo i els seus components faran totes les crides al servidor GraphQL.
 • Amb la llibreria de components Material-ui aconseguirem un aspecte modern.

El back-end de l'aplicació continuarà amb el paradigma JAMStack i farà servir la filosofia serverless per tal d'eliminar qualsevol tasca de manteniment o provisió de servidors. D'aquesta forma elimino la necessitat d'aprendre tecnologies back-end complexes. Tot i focalitzar la meva carrera en esdevenir desenvolupador front-end dominar el paradigma serverless em permet crear aplicacions que van més enllà del client amb certa facilitat.

Les tecnologies i eines utilitzades en el back-end:

 • El servidor GraphQL amb qui parlarà el client estarà implementat amb Hasura GraphQL Engine
 • La lleugeresa d'Hasura ens permetrà allotjar-lo en els containers Heroku Dynos de forma gratuïta.
 • Les publicacions es guardaran a la base de dades Heroku Postgres
 • Per a les imatges farem servir els serveis d'allotjament i manipulació de Cloudinary
 • Tant la pàgina del client, la de presentació així com el panell d'administrador estaran allotjats al CDN de Netlify, que també gestionarà l'accés per identitat i el CD des del repositori de Github.

Disseny

Les funcionalitats d'aquesta primera versió són molt limitades a voluntat per tal de minimitzar la dimensió del projecte. És per això que en l'àmbit del disseny el projecte serà també simple i senzill. Com mencionava en el punt anterior per l'apartat visual faré servir la llibreria de components de Material-UI que implementen les especificacions de Material Design de Google. Això ens donarà una base sòlida, sobre la qual poder construir les diferents vistes de l'eina de forma ràpida.

A continuació podeu veure alguns dels mockups que vaig preparar abans de començar amb el desenvolupament.

Vista d'usuari

Vista d'usuari

Vista de l'administrador

Vista de l'administrador

Vista de projecció

Vista de projecció

Tags

6by6ProjectesReactjsJAMstackGraphQLFront end
My profile picture

Oriol Castro

A self-taught front-end developer and a technology enthusiast from Barcelona.
Prev postNext post
Made with in Vilanova i la Geltrú.
using Gatsby and React, styled with Theme UI and delivered by Netlify.